::fugleforeninga ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Materiale og kassetype

Fuglekasser | Hvilke arter? | Opphenging og vedlikehold


Materialer
En fuglekasse bør lages av uhøvlet trevirke. Da sitter malingen/beisen bedre, og det blir lettere for ungene i reiret å klatre ut når de er flygeferdige. Trevirke trenger ikke å være av beste sortering. Fuglene er ikke kresne. Men husk at jo tynnere plankene er, jo kortere levetid får kassa. Limtreprodukter som sponplater og lignende egner seg svært dårlig, fordi de bløtes opp av regn og vind. En viktig ting å ta hensyn til ved kassens konstruksjon er at den bør kunne åpnes lettvint med hensyn til renhold. På bordkasser kan lokket med fordel hengsles på siden, slik at lokket kan vippes opp. På motsatt side må en da ha en festekrok.

Størrelse
Høyden på kassene bør være minst 23-30 cm og innflygningshullet plasseres høyt oppe på fronten. Dette gjør det vanskeligere å nå ned til ungene for skjære, flaggspett og andre som klarer å stikke hodet inn. Taket kan godt stikke utenfor kassen, men da må det brukes bredere fjøler til dette. Du trenger bare sag, linjal, blyant og en vinkel for å sage til kasseemner etter følgende tabell:

A B C D
Blåmeis, svartmeis, løvmeis 2,7 10-12 25 23
Kjøttmeis, svarthvit fluesnapper 3,2 10-12 25 23
Gråspurv, pilfink 4 10-12 25 23
Stær, vendehals, rødstjert 5 12-14 30 25
Perleugle 8,5 18-22 42 35
Kattugle, kvinand, laksand 11,5 25-30 60 40


A: Diameter på flygehull B: Innvendig mål på bunnen C: Høyden på kassen D: Lengden på taket Alle mål er i centimeter



www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland