::fugleforeninga ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Opphenging og vedlikehold av fuglekasser

Fuglekasser | Hvilke arter? | Materiale og kassetyper


Opphenging
Småfugl som meiser og fluesnappere syntes å foretrekke kasser som henger i en høyde av 1-3 meter. Av praktiske grunner anbefales det å sette kassene i mannshøyde der hvor det ikke er stadig ferdsel og forstyrrelser. Kassen skal henge enten loddrett eller lute litt fremover. Hvis regn og vind vanligvis kommer fra en bestemt retning er det best å la inngangshullet vende bort fra denne retningen. Kassen skal ikke være skjult av greiner og løvverk, inngangshullet skal være godt synlig. Greiner like over eller under kassen bør skjæres bort. De tjener bare til hjelp for kråker, skjærer, katter eller andre dyr som kan skade kassens beboere. Av samme grunn skal det aldri være sittepinne på kassen. Det beste er å bruke ståltråd/streng til å henge opp kassene. Strengen skal da gå rundt treet, den øverste gjerne rett over en grein. Bruk trekiler til å stramme opp strengen slik at kassen henger fast.

Vedlikehold
For at kassene skal holde seg i mer enn noen år, bør de males eller beises før de henges ut. Pass på at enden av plankene dekkes godt. Mal ikke inne i kassene, damp fra maling eller beis er giftig for fuglene i lang tid etter at kassen er behandlet. Hver høst/vinter bør en gå over kassene og tømme dem for gammelt reirmateriale. Hvis dette ikke gjøres vil kassene bli oppfylt av gamle reir og til slutt ubeboelige. I reiret er det også ofte parasitter som kan være plagsomme for fuglene. Disse parasittene kan du få på deg ved rengjøring. De er ikke farlige og vil forsvinne av seg selv. Hvis rengjøringen av kassene utsettes til en kald vinterdag, ligger parasittene i dvale og vil ikke lage noen problemer. Eventuelt kan plast hansker brukes. Når kassen er tømt, må den henges opp igjen med en gang. Meiser og en del andre småfugler overnatter ofte i kassen om vinteren. Sjekk at opphenget er i god stand og gjør nødvendig vedlikehold. Se spesielt etter at taket sitter godt. Kassen er da klar til en ny sesong.

Hvordan oppføre seg ved en bebodd fuglekasse?
Kontroll av kassene må alltid utføres med forsiktighet. Fuglene kan være svært vare i reirbyggings- og eggleggingstiden, og tåler da lite forstyrrelser. Enkelte arter kan avbryte reirbyggingen og i verste fall forlate eggene sine ved for mye forstyrrelser. Selv om de tåler mer etter at eggene er klekt, skal en ikke stresse fuglene for mye. Kontroll av kassene bør være så kortvarig som mulig, og det er derfor hensiktsmessig at kasselokket er lett å åpne og stenge. Aktiviteten til fuglene rundt kassen kan også følges med kikkert ved å sette seg så langt unna at fuglene ikke blir uroet.www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland