::fugleforeninga ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Hvilke arter kan man få i en fuglekasse

Fuglekasser | Materiale og kassetyper | Opphenging og vedlikehold


Spurvefugler
På denne første seksjonen finner du de vanligste fuglekasseartene, som er spurvefugler: fossekall, rødstjert, meisene, trekryper, fluesnappere, stær, gråspurv og pilfink.Andre arter
Her finner du omtaler av kassehekkende arter som ikke er spurvefugler: kvinand, perleugle, spurveugle, kattugle og vendehals.

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland