::fugleforeninga ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Fuglekasser

Vendehals i kasse nær Odda i 2002 
Foto © Ingvar Måge I mange naturtyper er det mangel på reirhull for meiser, fluesnappere og andre hullrugere. Det er bare hakkespettene og noen få andre arter som selv hakker ut sine hulrom. De andre huleboerne må finne ferdige hulrom og sprekker når de vil hekke. Mangelen på tilgjengelige hulrom kan vi gjøre noe med ved å henge opp fuglekasser.

Fuglekassene er ikke bare nyttig for fuglene, men også for oss selv. En fuglekasse kan være et glimrende redskap til å skape interesse for fugler og natur. Det er gode studiemuligheter ved å følge livet rundt en eller flere fuglekasser fra egglegging til utfløyne unger. Hos oss i Hordaland er kanskje svarthvit fluesnapper, kjøttmeis og stær de vanligste beboerne av kassene, men også mange andre arter forekommer hyppig som gjester i kassene. Nedenfor finner du oversikt over artene du kan forvente å få i en kasse, tips om kassemål, materiale, opphenging og vedlikehold.

Hvilke arter kan du få i en fuglekasse?
Du kan få mange forskjellige arter til å hekke i fuglekasser. Meiser, fluesnappere, ugler og mange flere nyter godt av ekstern bolighjelp »

Kassetyper og materiale
De forskjellige fugleartene krever forskjellige størrelser på kassene. Her får du tips om både hvilket trevirke du skal bruke, og alle de nødvendige målene »

Opphenging og vedlikehold
Å plassere kassen riktig er ofte nødvendig for å få fugl til å ruge i den. Etter hekkesesongen er det også viktig å se til kassene slik at de er klare for nye beboere neste år. Les mer her »

Registrer det du finner!
Nå har du muligheten til å registrere det du finner i fuglekassene dine på internett. Alle oppfordres til å skrive ut skjema, sjekke sine kasser og legge inn det de finner. Les mer her »


Skulle du ha noen spørsmål om fuglekasser og kassehold ta gjerne kontakt med enten Gunnar Kjeilen eller Ingvar Måge for råd og tips. Siden ble publisert 1. april 2003.


www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland