::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet

Klikk på bildet for å komme til galleriet

"Fuglar i Hordaland"

Medlemsbladet vårt så dagens lys i 1972. Den gang var bladet et organ for bergensavdelingen i Norsk Ornitologisk Forening og ble kalt "Krompen". I 1978 ble det opprettet en fylkesavdeling av NOF i Hordaland, og bladet ble også fylkesdekkende. I 2006 ble tidsskriftets navn endret til "Fuglar i Hordaland".

Bakgrunnen for navnet Krompen er at konservator Peter Valeur på Zoologisk Museum i Bergen hadde i 1960-åra en tam ravn som var svært flink til å snakke. Den til og med sang og ble landskjent for sine evner gjennom radioen. Den fikk navnet Krompen etter sitt faste uttrykk: "E du dar Krompen". Krompen er altså den talende fuglen. Kromp er ellers et vanlig lokalnavn for ravn i Hordaland.

I 1999 fikk Krompen undertittelen Fuglar i Hordaland, og i 2006 forsvant Krompen helt og bladet heter nå bare "Fuglar i Hordaland". Medlemsbladet er et meget trofast og stabilt bindeledd mellom de fugleinteresserte i Hordaland. Helt siden starten i 1972 er det utgitt fire hefter hvert år. Bladet kommer ut med et opplag på 450 ex. pr. nummer.

Etter 2003 ble det fargeomslag på bladet og fra 2006 er nå medlemsbladet i farger fra perm til perm. I tillegg til mange fine fargebilder av fuglene våre vil du i bladet finne artikler om fugler, observasjoner av fugler i Hordaland, reiserapporter, prosjekter, småstykker m.m. Innholdet er variert og passer for alle fugleinteresserte.

Alle medlemmer får bladet tilsendt gratis. Det er også muligheter for å abonnere på bladet.

Bli medlem nå!

Redaktør
Ragnar Vikøren, Vestre Rå 86, 5239 Rådal
E-post: redaksjonen@fuglar.no | Telefon: 911 34 140

Temasider


Søk

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland