ls
::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Møtene våren og høsten 2011 vil finne sted i flotte nye lokaler på Marineholmen, i Thormøhlens gate 53. Parkeringsmuligheter finnes blant annet ved Vilvite senteret. Er du ikke helt sikker på hvor den nye tilholdsplassen er, kan du jo ta en titt på kartet før du begir deg av gårde.


www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland