::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Årsrapporter
Rapportering

Rapportering og skjema

All rapportering av fugler i Hordaland skal skje gjennom artsobservasjoner.no. Du må registrere deg for å kunne rapportere. Der finner du også skjema for beskrivelse av sjeldne fugler. Når du rapporterer en sjelden fugl vil du dagen etter rapportering få muligheten til å beskrive fuglen. Funnet vil bli liggende i din restanseliste helt fram til beskrivelse er sendt inn. Alle funn som skal beskrives vil automatisk komme i din restanseliste, både når du er rapportør og når du er medobservatør. Om man trenger hjelp er det bare å ta kontakt med artsobservasjoner@gmail.com.

  • Rapporteringsliste og funnstatus (søk ut Hordaland fylke)

  • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland