::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Årsrapporter
Rapportering

Årsrapporter fra LRSK Hordaland

Her finner du de offisielle publikasjonene fra den Lokale Rapport og Sjeldenhetskomiteén for fugl i Hordaland. Rapportene er publisert i NOF Hordaland sitt tidsskrift, og kan lastes ned som PDF på denne siden.


Fugler i Hordaland 2012 »
Referanse: Falkenberg, F., Fredriksen, M., Heggøy, O. og Nydal Adolfsen, E. 2013. Fugler i Hordaland 2012. Fuglar i Hordaland 42: 4-34


Fugler i Hordaland 2011 »
Referanse: Falkenberg, F., Heggøy, O. og Nydal Adolfsen, E. 2012. Fugler i Hordaland 2011. Fuglar i Hordaland 41: 10-38


Fugler i Hordaland 2010 »
Referanse: Falkenberg, F., Nydal Adolfsen, E., Fredriksen, M., og Heggøy, O. 2011. Fugler i Hordaland 2010. Fuglar i Hordaland 40: 4-35


Fugler i Hordaland 2009 »
Referanse: Falkenberg, F., Fredriksen, M., og Heggøy, O. 2010. Fugler i Hordaland 2009. Fuglar i Hordaland 39: 10-44


Fugler i Hordaland 2008 »
Referanse: Falkenberg, F., Nydal Adolfsen, E., Fredriksen, M., og Heggøy, O. 2009. Fugler i Hordaland 2008. Fuglar i Hordaland 38: 84-117


Fugler i Hordaland 2007 »
Referanse: Falkenberg, F., Nydal Adolfsen, E., Fredriksen, M., og Heggøy, O. 2008. Fugler i Hordaland 2007*. Fuglar i Hordaland 37: 80-105


Fugler i Hordaland 2006 »
Referanse: Falkenberg, F., Nydal Adolfsen, E., Fredriksen, M., og Heggøy, O. 2007. Fugler i Hordaland 2006. Fuglar i Hordaland 36: 77-106


Fugler i Hordaland 2005 »
Referanse: Falkenberg, F., Fredriksen, M., Kjærandsen, J. og Nydal Adolfsen, E. 2006. Fugler i Hordaland 2005. Fuglar i Hordaland 35: 96-123


Fugler i Hordaland 2004 »
Referanse: Falkenberg, F., Fredriksen, M. & Kjærandsen, J. 2005. Fugler i Hordaland 2004.
Krompen 34: 94-122


Fugler i Hordaland 2003 »
Referanse: Falkenberg, F. 2004. Fugler i Hordaland 2003. Krompen 33: 96-117


Fugler i Hordaland 2002 »
Referanse: Falkenberg, F. 2003. Fugler i Hordaland 2002. Krompen 32: 131-156


Fugler i Hordaland 2001 »
Referanse: Falkenberg, F. 2002. Fugler i Hordaland 2001. Krompen 31: 94-119


Fugler i Hordaland 2000 »
Referanse: Falkenberg, F. 2001. Fugler i Hordaland 2000. Krompen 30: 74-105


Fugler i Hordaland 1999 »
Referanse: Falkenberg, F. 2000. Fugler i Hordaland 1999. Krompen 29: 73-103


Fugler i Hordaland 1998 »
Referanse: Falkenberg, F. 1999. Fugler i Hordaland 1998. Krompen 28: 66-87


Fugler i Hordaland 1997 »
Referanse: Falkenberg, F. 1999. Fugler i Hordaland 1997. Krompen 28: 13-31* Feiltitulert i tidsskriftet som "Hordalandsrapporten 2007"


www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland