::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Årsrapporter
Rapportering

Rapport- og sjeldenhetskomiteén i Hordaland

Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteén, LRSK, i Hordaland har som formål å samle opplysninger om fylkets fuglefauna og publisere dette i årlige rapporter. Komiteén er et kvalitetssikringsorgan som blant annet vurderer funn av sjeldne fugler i fylket. Lister over hvilke arter dette gjelder, samt hva som ønskes rapportert finner du på menylinjen til venstre under "rapportering". Skjema for beskrivelser og årsrapporter finner du også her. Frist for innsending av observasjoner er 1. februar året etter funnet.


Navn Adresse Strømpost
Frode Falkenberg (sekretær) Grønnlien 15, 5055 Bergen frode@cyberbirding.no
Michael Fredriksen Nipedalen 95, 5164 Laksevåg mf@vkmarin.no
Oddvar Heggøy Blomvegen 23, 5700 Voss oddvar.heggoy@c2i.net
Eirik Nydal Adolfsen Natlandsveien 58, 5093 Bergen casual_84@yahoo.no

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland