::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Kyrkjefjellet i Bømlo kommune

av Jostein Kjærandsen

Kyrkjefjellet ligger sentralt plassert på Søre Bømlo, like nord for Langevåg. Toppen er bare 95 m.o.h. men representerer det høyeste punktet i nærområdet hvorfra en har svært god utsikt i alle retninger. I vest ser en havområdene rundt Nordøyene, Espevær og Sørøyene, og videre over Sletta til Røvær og Utsira i sørvest. I Nord ser en Bømlo sitt høyeste fjell Siggjo og fjellene på Stord. I Øst ser en utløpet av Hardangerfjorden og Bømlafjorden med Sveio i bakgrunnen. Området er åpent med sparsom vegetasjon dominert av bare bergknauser og lynghei ispedd litt furu. I nordøst ligger et sammenhengende furuskogsområde. Like sør for Kyrkjefjellet, på Vorland, endrer landskapet karakter til kulturlandskap med spredt bebyggelse og større partier med løvskog og granplantefelt.

Kyrkjefjellet er en nyoppdaget lokalitet i ornitologisk sammenheng, men har siden 1999 vist seg under gunstige forhold å kunne fremvise et svært godt høsttrekk av rovfugler, spesielt av tårnfalk. Forklaringen ligger nok i at Søre Bømlo representerer sørspissen av en gedigen trekant som følger vestkysten nordover og Hardangerfjorden i nordøstlig retning - m.a.o. god ledeeffekt for rovfugler som helst trekker over land. På dager med sørlig eller sørøstlig vind og god termisk oppdrift er det gjentatte ganger i august og september observert tosiffrede tall med sørtrekkende tårnfalk - makstall så langt er 43 i løpet av tre timer! (40 tårnfalk regnes forøvrig som en "mycket god dag" på Falsterbo, se her). Andre rovfugler som er observert i området inkluderer havørn, hønsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, kongeørn, fiskeørn, myrhauk, dvergfalk, jaktfalk og vandrefalk.

Grågås og noderate mengder av vadrere (mest heilo) passerer også over området, og høstrekket av spurvefugler i september-oktober kan være svært brukbart. Bl.a er det notert 11000 gråtrost og 700 rødvingetrost sørtrekkende på en formiddag i oktober. Med et godt teleskop og god sikt er det også mulig å få med seg noe av tekkaktiviteten vest i havet rundt Espevær (2-5 km). Det er i allefall mulig å få med seg et ikke ubetydelg måketrekk på innsiden av Espevær, og enkelte havsuler, lom og flokker med gjess og skarv ute i havet.

Det er foreløpig ikke notert mange sjeldenheter på lokaliteten. Hele 16 traner er observert sørtrekende i en flokk. Fiskeørn er notert sørtrekkende ved tre anledninger. Av spurvefugler kan nevnes båndkorsnebb, gulerle, rødstjert og ringtrost.

Det fattige landskapet gjør at det stort sett bare er direktetrekkende fugler å se i området, og det vil ofte ikke være noe spesielt å se i det hele tatt. Men enkelte dager slår det til med gode trekkforhold, og da gjelder det å være på plass. Undertegnede bor bare 5 minutters gange fra topppunktet og vil prøve å følge med på rovfugltrekket fremover. Er du interessert i et besøk kan du kontakte meg på e-post: jostein.kjarandsen@zmb.uib.no.

Kyrkjefjellet på Bømlo. Foto © Jostein Kjærandsen

Utsikt nord og østover fra observasjonspunktet på Kyrkjefjell. Rovfuglene dukker som regel opp over toppene i nord for så enten å følge ledelinjene langs vestkysten eller østkysten. Den store pilen indikerer ledelinjen for hovedtrekket av rovfugl på dager med sørøstlig vindretning. Siggjo i nord er det høyeste fjellet på Bømlo.

Kyrkjefjellet på Bømlo. Foto © Jostein Kjærandsen

Utsikt vestover fra observasjonspunktet på Kyrkjefjell. Den store pilen indikerer ledelinjen for hovedtrekket av rovfugl på dager med sør- og sørvestlig vindretning.

  • Kart

    Først publisert 15.09.2002 og sist oppdatert 12.01.2007


  • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland