::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Kalandsvatnet i Bergen kommune

Av Stein Byrkjeland

Kalandsvatnet er den største innsjøen i Bergen kommune. Ornitologisk sett er den også den rikeste, med et interessant fugleliv til alle årstider. En del av vatnet - Kalandsvika i øst - ble vernet som naturreservat i 1995. Her har også Fylkesmannen i Hordaland bygget et av landets flotteste fugleobservasjonstårn. Stedet er lett tilgjengelig, beliggende ca. 16 km sør for Bergen sentrum, retning Os.

 • Fuglebilder fra Kalandsvatnet
 • Kalandsvika, august 2002. 
Foto © Frode Falkenberg Første gang man registrerer Kalandsvatnet i ornitologisk litteratur var da Johan Fr. Willgohs observerte gresshoppesanger og sivsanger her i 1961. Kalandsvatnet er fortsatt en god plass for å studere disse artene, og nettopp Kalandsvika er en av fylkets aller beste hekkelokaliteter for sivsanger, med opp mot 10 syngende hanner i gode år. Kalandsvika er avgjort verdt et besøk på seine forsommerkvelder, og sjansen for å observere uvanlige arter her er da avgjort til stede. For eksempel ble Hordalands første rovterne observert her i 1973, og sørlig gulerle gjorde tilsynelatende hekkeforsøk tidlig på 1970-tallet. Med litt flaks kan man også se storlom, smålom og horndykker i vatnet i mai.

  Ettersom Kalandsvatnet er så stort, fryser det seinere til enn de fleste andre ferskvannslokaliteter på Bergenshalvøya. Således har stedet en god overvintringsbestand av sangsvaner, en bestand som deles med nabovassdraget Oselva. Et fast innslag i Kalandsvatnet om vinteren er laksender, som i perioder kan nå opp i et par titall individer. Overvintrende dvergdykker og lappfiskand er nærmest årvisse, dog i små antall. Kvartbekkasin er registrert ved flere anledninger inn i Kalandsvika vinterstid.

  Kalandsvika naturreservat er et spesielt område, med et interessant og rikt fugleliv. Det er ikke ferdselsforbud i reservatet, men du bør likevel la fuglene få være i fred her. Det er da også helt unødvendig å trakke rundt i selve våtmarka, ettersom du kan observere fuglelivet langt mer effektivt fra fugletårnet. I fugletårnet ligger også ei loggbok, der besøkende ofte skriver hva de har sett. Slik holder du deg lett oppdatert på hvilke fugler som finnes i området til enhver tid.

  Sjeldenheter
  Av større sjeldenheter kan følgende nevnes: islom, fylkets eneste funn av svarthalsdykker (1963), flere funn av toppdykker, stork, dvergsvane, tundragås, knekkender, åkerrikser, svarthalespover, dobbeltbekkasin, rovterne, gresshoppesangere (fylkets mest sikre område for arten), tartarpiplerker og sørlig gulerle.


  Amursvale i Kalandsvika
  Stork Ciconia ciconia
  2. mai 2000
  Foto: Frode Falkenberg
  Amursvale i Kalandsvika
  Amursvale Hirundo daurica
  14. mai 2004
  Foto: Frode Falkenberg

  Verd å vite
  Kalandsvatnet har også et interessant planteliv, og når det gjelder fisk er vatnet det mest artsrike i Bergen kommune. Vatnet er en yndet plass for sportsfiskere, og særlig fisket etter røye er spesielt her. En flott måte å oppleve naturen her på er å leie seg robåt og kombinere stangfiske med fuglekikking!


  www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland