::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Herdlevær i Øygarden kommune

Siste nytt fra Herdlevær | Fuglebilder fra Herdlevær

Herdlevær, mars 2002, Foto © Frode Falkenberg Herdlevær er skilt fra Skogsøy med en smalt sund, og ligger ved enden av veien nord for Skogsøy. Lokaliteten består av Langholmen, en smal 300 meter lang holme med hytter og stort sett kledd med buskfuru/bergfuru, og tettstedet Herdlevær med ca. 15 hus og hytter. Herdlevær rommer også et par småbruk med sauehold, og har dertilthørende små jorder og hager som er interessante med tanke på rastende spurvefugler i trekktidene. Langholmen huser ofte flaggspetter og korsnebber som beiter på furukonglene, mens noen mindre hager også har trukket til seg arter som dvergfluesnapper og gulbrynsanger. Lokaliteten blir som regel besøkt nokså seint på dagen, etter at morgentimene er tilbragt på Skogsøy. Det fulle potensialet blir derfor sjelden utforsket, målbevisst satsing i morgentimene ville utvilsomt avslørt mer fugl. Likevel er det ingen tvil om potensialet, en rekke små og store godbiter er observert her ute. Forekomsten av fugl rent kvantitativt er sjelden imponerende, men kvaliteten er ofte upåklagelig. Våren har ikke det samme potensialet som høsten, men subrariteter som snadderand, svarthalespove, vendehals, svartrødstjert og kjernebiter er loggført. Pilfink hekker, noe som er svært uvanlig i nordlige del av Hordaland.

Høsten er adskillig mer spennende. Artslisten (kun godkjente funn nevnt) inneholder tartarpiplerke (opptil 3 ind. samtidig), sibirpiplerke, svartstrupe, hauksanger (2 funn), møller (4 funn, inkl seine oktoberfunn), gulbrynsanger (minst 3 funn), østsanger, dvergfluesnapper (4 funn), tornskate og varsler. Det er i tillegg observert en ubestemt Hippolais som mest sannsynlig var blekspottesanger (men dverspottesanger av ua. rama ikke utelukket).


Hauksanger
Hauksanger Sylvia nisoria
22. september 1990
Foto: Alf Tore Mjøs
Rødhalevarsler
Rødhalevarsler Lanius isabellinus
15. november 2003
Foto: Frode Falkenberg


De fastboende er ikke like vant til fuglekikkere som de er f.eks. på Utsira, så det er strategisk lurt å ikke gå inn i hagene uten å spørre om lov. Det meste lar seg uansett sjekke fra utsiden av hagegjerdene. Hagen ved enden av veien i vest ser spennende og uoversiktlig ut, men fall ikke for fristelsen til å gå inn med mindre du ønsker en konfrontasjon med en innfødt av den mer kranglevorne sorten. Knappe 100 meter forbi den siste lille broen mellom Langholmen og Herdlevær ligger et stort hus med en frodig hage på høyre side av veien. Dette er den lokale "Bombehagen", og beboerne her er hyggelige folk som ikke jager fuglekikkere. Gå likevel ikke inn i hagen, den lar seg skåde helt greit fra veien eller fra under granene ved stikkveien som går nordover opp forbi garasjen. Bruk god tid ved "Bombehagen". Man kan med fordel følge den nevnte stikkveien nordover, den går forbi noen jorder og gjennom en hage og ned til noen hytter helt i nord. Gå gjerne gjennom denne hagen (veien går gjennom likevel, vi har aldri blitt tilsnakket her) og se over gruntvannsområdene på nordsiden. Denne nordlige hagen hadde en meget trolig starrsanger i slutten av september for ca. 10 år siden, dessverre var den umulig å få sett skikkelig.


www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland