::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Fedje i Fedje kommune

Øykomplekset Fedje, helt nordvest i Hordaland, består av i alt 125 øyer, fordelt på nærmere ti kvadratkilometer. Det er kun hovedøya som er bebodd, og det er i første rekke her den ornitologiske aktiviteten har foregått. Øya er omtrent 4 kilometer lang i nord-sørlig retning, og 2,5 kilometer bred. Fedje er den vestligste kommunen i Norge, og har rundt 700 innbyggere. Øya kan vise til en av de mest diverse fugleartslistene i fylket, med mer enn 230 arter påvist.


En flokk hvitkinngjess Branta leucopsis trekker sørover forbi Hellisøy fyr på Fedje 10. oktober 2006. Foto: Frode Falkenberg | www.cyberbirding.no

Ornitologisk aktivitet
På 1980-tallet var det et par-tre fastboende fuglekikkere på Fedje, med lærer Øyvind Olsnes i spissen. Etter denne tiårsperioden har besøkene der ute begrenset seg til å være tilfeldige turer fra bergensornitologer. Siden 1996 fram til idag har det vært endel aktivitet, men denne har stort sett vært tidlig i oktober.

Fuglene gjennom året
Fedje har med sitt milde vinterklima mange vanligvis mer "varmekjære" arter i beholdningen. Av faste innslag vinterstid kan storspove, enkeltbekkasin og bokfink nevnes. På denne årstiden er det nok uansett mest hensiktsmessig å titte etter sjøfugl. De største mengdene utgjøres av ærfuglen, men begge skarvene, havelle, svartand og siland er alle rimelig tallrike. Islom, dvergdykker og gråstrupedykker frister også vintertilværelsen her ute. Det er også viktig å nevne Fedje som en måkelokalitet, da det vinterstid kan oppholde seg så mange som 1000 individer i forbindelse med øya. Svartbaken er den mest tallrike.

Om våren er vestsiden av Fedje en god plass for å se etter sjøfugl som trekker nordover. De beste plassenefor å få optimal oversikt finnes på Vinappen i nordvest. Smålomtrekket er kanskje det mest givende i mai, og spesielt når gulnebblomen dukker opp. Ellers kan øya by på et variert og spennende utvalg av spurvefugl på vårtrekk i denne perioden.

Sommer er hekketid. I det verna våtmarksområdet på sørvestsiden av øya har det tidligere blitt påvist hekking av bl.a. smålom. Småspove, tyvjo og hettemåke er alle sjeldne hekkefugler i Hordaland, men de finnes på Fedje, om enn i ytterst begrenset antall. Øya har dessuten trolig fylkets største bestand av hekkende grågås. Som en kuriositet kan det nevnes av i 1980 ble det påvist hekking av sørlig gulerle her ute. Ellers finner man de mer tradisjonelle kysthekkerne representert. Potensialet for havsvalefangst er også bra. Første gang det ble gjort nettfangst av havsvaler var natt til 10. august 2002, da det ble fanget 45 fugler. Maksimum antall fangete havsvaler på en natt var 9. august 2004, da hele 73 fugler gikk i nettmaskene.

Som fuglelokalitet er nok Fedje mest kjent som en høstplass. De mange raritetene som har dukket opp gjennom tidene har vakt oppsikt utenfor Hordalands grenser. Om værforholdene er de rette kan dager i oktober være meget fuglerike. Det er trekkende spurvefugl som gjerne er de mest tallrike. Flere tusen trost kan ble sett på samme dag midt i oktober. Andre grupper som piplerker, småtroster, sangere og finker kan noteres i meget gode antall fra september til oktober. Gulbrynsanger og tartarpiplerke er to årlige men sjeldne gjester fra øst.


En av de mest sjeldne fuglene som har blitt observert på Fedje var denne stripesangeren Locustella lanceolata som holdt seg på Stormark 15. oktober 2003. Foto: Frode Falkenberg | www.cyberbirding.no

Sjeldenheter
Fedjes plassering har gjort at øya er den ultimate lokaliteten i Hordaland for å finne sjeldne gjester. Svartryggerla er en fast vårgjest, mens tartarpiplerke og gulbrynsanger er som faste høstgjester å regne. I tillegg har øya nesten årlige besøk av grålire, hauksanger, dvergfluesnapper og svartkråke. Andre godbiter som er godkjent fram til og med 2006 er blant mange (funn merket med * stammer fra 2006, og er foreløpig ikke vurdert av den nasjonale sjeldenhetskomiteen, NSKF); storlire, egretthegre, aftenfalk, sibirlo, fjellmyrløper, rovterne, dvergterne, snøugle, mongolturteldue (*), nattravn, bieter, kalanderlerke, dverglerke (2), sibirpiplerke (4), tundrapiplerke, sitronerle (2), østlig svartstrupe, fuglekongesanger (*), rødtoppfuglekonge, rosenstær (6), stripesanger, blekbrynsanger og gulirisk.

Klima og vegetasjon
Som følge av sin vestlige beliggenhet har Fedje et sterkt oseanisk klima, der middeltemperaturen i alle måneder ligger over null grader.

Bebyggelsen på Fedje er konsentrert på nord- og sørsiden av øya. I disse områdene er det mange frodige hager, med treslag som rogn, bjørk, pil, lønn og hyll. Plantninger av sitkagran, lerk og furu finnes spredt over store deler av øya. Men det er lyngheiene og myrområdene som tilsammen utgjør mesteparten av øyas areal. Sauehold på Stormark i sør gjør at man finner gode habitater for fugler som liker gressmark og åpne arealer.


Det er rundt Kirkevågen på nordsiden av Fedje at det meste av bebyggelsen er plassert. Det er hit ferga fra fastlandet ankommer, og her finner man de fleste gode hagene. Foto: Frode Falkenberg | www.cyberbirding.no

Tilgjengelighet og overnatting
Det tar knapt 1 1/2 time å kjøre bil fra Bergen sentrum til Sævrøy, som er fergeleiet ut til Fedje. Ferga går relativt ofte, men det er lurt å sjekke opp med rutene (se lenker under). Det går også busser flere ganger hver dag fra Bergen. Disse tar betraktelig lenger tid enn med bil; minst 2 1/2 time. Om du skulle bomme på ferga finnes det utmerkete områder å kikke etter fugl ved fergeleiet. Kjør noen hundre meter tilbake på veien du kom, ta av mot Krossøy, og du har mange flotte lokaliteter langs denne veien helt ut til Krossøy. Når du har kommet deg ut på øya finnes det flere overnattingsmuligheter. Enten kan du ta inn på et av de tre-fire pensjonatene eller du kan leie Hellisøy fyr. Telting skulle heller ikke by på store problemer, men husk å sjekke med grunneier. Siste alternativ er å legge seg i sovepose i en av de tallrike skytestillingene fra andre verdenskrig. Det finnes en butikk i Fedje sentrum på nordsiden med alt hva man måtte trenge. På Kremmerholmen er det en restaurant med ølservering som er åpen torsdag til lørdag.


Relaterte lenker Eksterne lenker
  • 2001 - NOF Årsmøte på Fedje
  • 2003 - Svalbardgjess
  • Fedje kommune
  • Fedje.org

  • Skrevet av Frode Falkenberg 15.01.2002 (oppdatert 12.11.2010)


    www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland