::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Byparken i Bergen kommune

av Frode Falkenberg

Lille Lungegårdsvann i Bergen november 2002. Foto © Frode Falkenberg Byparken ligger sentralt plassert i Bergen sentrum. Parken består av Lille Lungegårdsvann og den omkransende gangveien. En stor parkeringsplass på Festplassen like ved vannet gjør tilgjengeligheten optimal, og det er nettopp hit mange bergenske fuglevenner kommer for å mate ender, måker og duer.

Tidligere var vannet knyttet til de indre delene av Puddefjorden, men er kunstig adskilt fra denne nå. Vannkvaliteten er meget varierende, og styres gjerne av tiltak fra Bergen kommune. Lille Lungegårdsvann er ikke dypere enn tre-fire meter, og er ofte skittent. Vannkvaliteten spiller forøvrig trolig liten rolle på artsutvalget.

Fuglene gjennom året
Høsten og vinteren er nok de mest interressante fugleperiodene, da store deler av de overvintrende fiskemåkene i Bergen før eller senere tar turen innom. Opptil 2200 ind. er registrert samtidig ved vannet midtvinters. Hele 12 måkearter er sett her, bl.a. sjeldenheter som ringnebbmåke (14 funn), svartehavsmåke, grønlandsmåke og ismåke. Byparken kan også vise til et bredt utvalg av ender, med stokkand og toppand som de mest tallrike representatene. Det hender en sjelden gang at rovfugler kommer inn for å jakte i området. Spurve- og hønsehauk, samt vandrefalk er observert. Under vårtrekket benytter noen fugler Byparken som rasteplass. Fortsatt er det måkefugler og ender som dominerer. I mai kan man se over 20 makrellterner samtidig, der de fisker etter den til tider tallrike stingsilda. Om sommmeren er Byparken som en normal urban park å regne, men uten hekkefugler. Måker og ender ligger nå trofast og venter på en brødbit. Og allerede fra juli-august går startskuddet for de første høstfuglene, da mange måker returnerer til parken.


Ringnebbmåke
Ringnebbmåke Larus delawarensis
Byparken, Bergen
29. januar 1993
Foto: Håkon Heggland
Denne svartehavsmåken overvintret i Bergen. Det er, sammen en fugl fra Rogaland også denne vinteren, de første registrerte overvintringer av arten i Norge. Dette var fylkets andre funn.
Svartehavsmåke Larus melanocephalus
Byparken, Bergen
21. november 1997
Foto: Frode Falkenberg  • Kart
  • Webkamerabilde fra Ulriken på bt.no

    Først publisert 01.01.2002 og sist oppdatert 12.01.2007


  • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland