::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Arkiv
Artsliste
Hybrider
Kronologisk
Førstegangsfunn

Konkurranse
Årets bilde

Annet
Fuglelyder


Kronologisk oversikt over galleriene


Før 2000

 • 1981 - 1989
 • 1990 - 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999 del 1
 • 1999 del 2
 • 2000 og 2001

 • 2000 del 1
 • 2000 del 2
 • 2000 del 3
 • 2001 del 1
 • 2001 del 2
 • 2001 del 3
 • 2001 del 4
 • 2001 del 5
 • 2002

 • Januar til februar
 • Mars
 • Mars til april
 • Mai til juni
 • Juni til August
 • August
 • August til september
 • Oktober til desember


 • 2003

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember
 • 2004

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember
 • 2005

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember


 • 2006

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember
 • 2007

 • Januar
 • Februar
 • Mars
 • April
 • Mai
 • Juni
 • Juli
 • August
 • September
 • Oktober
 • November
 • Desember
 • 2008

 • Januar

 • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland