::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Vellykket Årsmøtehelg på Liset
19.06.2019: For andre år på rad valgte styret i NOF Hordaland å legge årsmøtet til Liseth i Edifjord. Som i fjor ble det en suksess, med mange oppmøtte og strålende forhold for fuglekikking. Liseth ligger i randen av Hardangervidda, og deltakerne fikk se de fleste fjellfuglene våre i løpet av helgen.

Hekkingen til fiskemåka reddet - Et eksempel til etterfølgelse
20.05.2019: Fiskemåkene som hekker på byggeplassen der gamle odontologibygget ved Universitetet i Bergen stod, har ved hjelp av velvillige entrepenører og byggeiere fått reiret flyttet. Slik kan hekkingen fortsette, noe vi er glade for! Vi håper dette eksemplet kan være til inspirasjon.

Ofrar vi vipa for å redde klimaet?
12.05.2019: Talet på viper er dramatisk redusert dei siste åra og fuglen hekkar ikkje lenger der han før var talrik. I fleire kommunar i Hordaland er han borte, og mange, både bønder og oss andre som har opplevd vipesongen om våren, er i ferd med å miste noko viktig. Men enkelte bønder kjempar for å redde vipa

Årsmøtepåmelding
10.05.2019: Bli med til Hardangervidda i midten av juni! NOF Hordaland avholder sitt årsmøte på Liseth i Eidfjord 15. juni, og inviterer fugleinteresserte i hele fylket til å komme. Foruten årsmøte blir det quiz og sosialt samvær denne helgen, og vi satser på mange fine fugleopplevelser i felten.

Nyheter fra NOF sentralt

Vindkraftprosjektene som må stoppes (16.01.2020)

Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network (10.01.2020)

Lappspurv er Årets fugl 2020 (09.01.2020)

Fiske etter leppefisk – nok en trussel mot sjøfuglene (08.01.2020)

Sjøfugler blant de mest truete virveldyr (07.01.2020)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland