::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Sumpsanger - ny art for Hordaland
03.10.2016: I morges ble en sumpsanger fanget og ringmerket på Herdlevær i Øygarden. Denne arten har aldri før blitt observert hos oss, og det foreligger bare i underkant av 30 funn i Norge gjennom tidene. Om funnet blir godkjent blir dette den 338. fuglearten som har blitt sett i Hordaland.

Byfugler på 78 grader nord
11.09.2016: Natur i nærmiljøet er noe som har vært mye i pressen de siste årene, og det er ikke mindre interessant i Arktis der fugler og dyr fremdeles ikke har fått den innebygde frykten for mennesker, som de har fått på fastlandet.

Kom deg ut dagen på Herdla
07.09.2016: Kom deg ut dagen arrangeres i regi av Den norske turistforening. Bergen lokallag hadde stand med ringmerking og quiz for barna.

Skremmende signaler fra Akvariet
20.07.2016: Å holde ville arter i fangenskap blir verden over legitimert med muligheten dette gir til å lære om atferd og levesett, og dermed også skape en bedre forståelse for naturen vi lever i. I lys av dette er Akvariet i Bergen sitt forslag om å skyte måker høyst overraskende, og avslører en skremmende holdning til den lokale faunaen.

Nyheter fra NOF sentralt

Vierspurv og stormsvale med på ny global rødliste (08.12.2016)

Bioenergimål bekymrer (07.12.2016)

EUs fugle- og habitatdirektiver sikret etter langvarig kamp! (07.12.2016)

Statsbudsjettet 2017: Veivalget uteblir (05.12.2016)

Nattaktive vandrefalker (29.11.2016)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland