::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Månedens bilde og funn juli 2017
11.10.2017: Vi gratulerer Petter Thornes med månedens bilde for august. Bilde av fem storlom er tatt i Lindåstraktene i begynnelsen av august. En sjelden ansamling av storlom for Hordaland å være.

Grågås topper Euro Birdwatch i 2017
06.10.2017: De værmessige forhold under årets Euro Birdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer.

Bli med på EuroBirdwatch!
26.09.2017: EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Klarer vi å overgå den imponerende oppslutningen på fjorårets telling? Kom deg ut og se på fugler 30. september og 1. oktober du også!

Månedens bilde og funn juli 2017
21.09.2017: Sent, men godt. Månedens bilde i juli var en blåstrupe hann fotografert i Eidfjord. Månedens funn var usedvanlige to sibirlo på Herdla. Fuglene holdt seg et par dager før de forsvant. Arten var kun registrert to ganger før i fylket.

Nyheter fra NOF sentralt

Stor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy (17.10.2017)

Forslag til statsbudsjettet 2018: Regjeringen må holde sine løfter! (13.10.2017)

Produksjonssvikt for dverggjessene i Finnmark i år (12.10.2017)

Stans nydyrking av myr! (11.10.2017)

Havørna – en norsk suksesshistorie! (10.10.2017)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland