::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Månedens bilde og funn - september 2017
30.10.2017: Vi gratulerer Lars Johan Ersland med månedens bilde for september. Lappspove i solnedgang tatt på Herdla.

Nytt håp for vipa i Hordaland
26.10.2017: Prosjektet Vern vipa i Hordaland har i tre år samlet inn data om hekkende viper i fylket. Fra 61 dununger i 2015 har 2017 gitt svært gode tall, hele 220 dununger er blitt observert. Det gir oss forsiktige forhåpninger om at nedgangen har flatet ut for denne sterkt truete arten.

Månedens bilde og funn august 2017
11.10.2017: Vi gratulerer Petter Thornes med månedens bilde for august. Bilde av fem storlom er tatt i Lindåstraktene i begynnelsen av august. En sjelden ansamling av storlom for Hordaland å være.

Grågås topper Euro Birdwatch i 2017
06.10.2017: De værmessige forhold under årets Euro Birdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer.

Nyheter fra NOF sentralt

Få svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)

Ledig stilling som regnskaps- og kontormedarbeider (02.11.2017)

Tredje runde av Fotonøtta i 2017 (27.10.2017)

Nytt håp for vipa i Hordaland (26.10.2017)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland