::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Kartlegging av vannrikse 9.-10. desember
06.12.2017: Den andre helga i desember vert det arrangert ei uhøgtidleg kartlegging av vannrikse i Hordaland. Denne helga gjeld det å oppsøke vatn med tilstrekkeleg kantvegetasjon, og spele av arten sin lyd for å sjå om ein kan få noko svar. Kor vanleg er denne kryptiske arten eigentleg på tidlegvinteren i fylket?

Månedens bilde og funn i oktober 2017
27.11.2017: Her kommer resultatet fra Bergen lokallags fotokonkurranse i oktober. Månedens funn ble svarthodespurv.

Månedens bilde og funn - september 2017
30.10.2017: Vi gratulerer Lars Johan Ersland med månedens bilde for september. Lappspove i solnedgang tatt på Herdla.

Nytt håp for vipa i Hordaland
26.10.2017: Prosjektet Vern vipa i Hordaland har i tre år samlet inn data om hekkende viper i fylket. Fra 61 dununger i 2015 har 2017 gitt svært gode tall, hele 220 dununger er blitt observert. Det gir oss forsiktige forhåpninger om at nedgangen har flatet ut for denne sterkt truete arten.

Nyheter fra NOF sentralt

Krykkje og snøugle med på global rødliste (12.12.2017)

Nytt håp for bengalgribben (01.12.2017)

Få svarthalespover i Nord-Norge (16.11.2017)

Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press (16.11.2017)

Ledig stilling som regnskaps- og kontormedarbeider (02.11.2017)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland