::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Skremmende signaler fra Akvariet i Bergen
20.07.2016: Å holde ville arter i fangenskap blir verden over legitimert med muligheten dette gir til å lære om atferd og levesett, og dermed også skape en bedre forståelse for naturen vi lever i. I lys av dette er Akvariet i Bergen sitt forslag om å skyte måker høyst overraskende, og avslører en skremmende holdning til den lokale faunaen.

Fuglenes dag på Arboretet og Botanisk hage
30.05.2016: Arboretets dag er et stort familiearrangement der vi byr på underholdning fra scenen ved Blondehuset, aktivitetsløype for barna og noen salgsboder. Arrangementet legges til en tid da det er fin blomstring i både Arboretet og Botanisk hage. NOF Bergen lokallag stilte med stand og gratis fuglekasser. I underkant av 1000 besøkende gjorde at det ble en travel dag.

Grove overtramp mot takhekkende måker i Bergen
26.05.2016: Det er klekketid hos fiskemåkene på Vestlandet i disse dager. Dessverre er det mange som har fått sesongen ødelagt. Mai måned ble en trist affære for mange måker i Bergen. Hele fire tilfeller av grov uforstand og brudd på lovverket blir nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.

Fuglevernprisen til vipeprosjektet!
30.04.2016: Under NOF sitt årsmøte på Stiklestad ble årets fuglevernpris delt ut. Prosjektet "Vern vipa i Hordaland" fikk prisen i konkurranse med flere kandidater. Utmerkelsen er en anerkjennelse for arbeidet prosjektgruppen gjør for å kartlegge og gå i dialog med grunneier.

Nyheter fra NOF sentralt

Nok et dårlig år for åkerriksa (26.08.2016)

Ny bok om fugleperlen Store Færder (25.08.2016)

Akvakultur på blåtur (22.08.2016)

Bestandsøkning av hekkende sangsvane (19.08.2016)

Bli med på Lista fuglefestival! (19.08.2016)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland