::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyhetsarkiv ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt


Galleriet


Sammen for fugl og miljø

Velkommen til Norsk Ornitologisk Forening avdeling Hordaland sitt nettsted. Ønsker du å bli medlem, motta tidskriftet vårt og bli informert om møter og turer?

Nyheter fra NOF Hordaland

Vipa er på vei til sine hekkeplasser i Hordaland
24.02.2017: Prosjektet vern vipa i Hordaland kartlegger viper på tredje året. Prosjektet har kartlagt en rekke hekkeplasser i fylket, de blir overvåket av faste rapportører i lokallagene. Vi trenger også din hjelp til å finne nye hekkeområder denne våren.

Bergen lokallag kårer månedens bilde og funn - januar
13.02.2017: Bergen lokallag inviterer alle fuglinteresserte til å delta i ny konkurranse. Månedens bilde blir kåret av en jury, mens månedens funn blir plukket ut av LRSK. De 12 bildene og funnene går videre til finale i desember, hvor årets bilde og funn blir kåret. Vinnerne premieres med et årets fugl, taksvale, krus.

NOF Bergen lokallag - Medlemsmøte
12.02.2017: Tirsdag 14 februar kl 19:00 har vi invitert biolog Bjarne Emil Time til å holde foredrag om urbane vandrefalker. Sted UiB, Thormøhlens gate 53A. Etter foredraget blir det sosialt samvær.

Beskrivelse av sjeldne fugler i Hordaland i 2016
10.01.2017: Et nytt år er i gang, og det er nå på tide å sende inn beskrivelser av sjeldne fugler som ble sett i året som gikk til NOF Hordalands sjeldenhetskomité (LRSK Hordaland). Fristen for å sende inn beskrivelse av fjorårets sjeldenheter til LRSK er 1. februar.

Nyheter fra NOF sentralt

Vipa er på vei til sine hekkeplasser i Hordaland (24.02.2017)

Oppsummering av Hagefugltellingen 2017 (10.02.2017)

Jordbruksmeldingen glemmer fuglene (09.02.2017)

Tjelden - fjæras skravlebøtte (02.02.2017)

Bygg reir til taksvalen! (01.02.2017)


Søk


Temasider


Kalender
Se hele kalenderen

Kart til Bergen lokallag sine nye møtelokaler

www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland